مشاوره رایگان 09192124919

کامپاند گیاهی

نام | Name:

 کامپاند بایو( گیاهی) | Bio-Compound

مصارف | Usage

  • ظروف یکبار مصرف و تجزیه پذیر( گیاهی)  Bio-grade degradable containers